Kjønn

Du mangler ganske enkelt skjønn
om ikke du erkjenner kjønn.
En kvinne er helt ulik mann.
For mannens blikk er kvinnen sann.