Vær bevisst

Det å selge seg er kjipt!
Tilbud fallbyr seg når slipt
ned av etterspørsels hån.
Vær ditt verk bevisst, og skån!