Kvinnens stilling

Hva mannen gjør vil kvinnen fri.
Hun vil befri hva det vil si
å være mann, som rett, som gal.
En kvinne feiler som befal.