Lyst

Glede vil vi gjerne kjenne!
Sorgen er så veldig mørk.
Ilden må vi jevnlig tenne –
henge klærne opp til tørk!