Lykken

Lykken er som vår og sommer
som til høst og vinter kommer.
Lykke er det slik å lykkes.
Lykkelig er den som rykkes.