Typisk norsk

Jo høyere man klatrer opp
mot oversikt, mot tindens topp,
dess brattere blir veien, gitt.
I Norge. Men, der er det fritt!