Kjærlighetsprinsippet

Å dømme over hva en er
vil ikke den som er en kjær.
Å dømme over hva en gjør
er kjærlig som seg hør og bør.