Dom

Om ikke du er engasjert
i tro og håp og kjærlighet,
men tvert i mot kvalifisert,
så er der ingen herlighet.