Månen

To lys sammen natt vil være.
Natt for dag vil seg erklære.
Månen vil ved solen dvele
men den vil til stjernen skjele.