Til å skjønne

Denne lyspæren kan lære
bort en sannhet om å være.
Denne lyspæren er viktig
bare om den òg er riktig.