Kraft og styrke

For dagen natta hustru er.
Ved to slags lys er natta kjær.
Ved stjernen er den stolt og svær.
Ved månen er den solen nær.