Troen

Moseloven til å ære,
Sønnen til å ha i gjære:
Være tro og vise tro!
På de to vår tro bero!