Treenigheten

Ved Fader, Sønn og Hellig Ånd
er kjærligheten gitt sitt bånd.
I hjertets, kroppens, blodets navn
er vi som Herren Gud til gavn.