Roser

Skulle ikke roser være
stolte, høyreiste og frie?
Roser skal vel seg erklære –
være helt vidunderlige!