Omskjæring

Er det omskåret, ditt hjerte,
vil du øse uten smerte
av ditt hjertes dype kilde.
Omskjæringen er et bilde.