Nåden

Ved Sønnens død slapp far og mor
å leve livet av sitt verk.
Den nåde herlig, nåde, merk,
vil tilkomme enhver som tror.