Ens kall

Å være noe er ens kall.
Det kallet fikk en ved sitt fall.
En falt – og ble en simpel ting.
En falt – og trenger oppreisning!