Lykken fin

Rettferdighet er treets vin.
Og ikke frukten treet gir.
Og ikke saften frukten blir.
For vintreet er lykken vin.