I Sønnen

Blir meningen med livet født,
du hører ingen mynde til.
Da er du ganske enkelt nødt
til slik å handle som du vil.