Botanikk

Vi kristne er som blomster små.
En krone har en gjerne på,
men vi er grønne, hver og en.
Og blomstens vesen gjør den ren!