Ambisiøs å være

Korset fisk og fugl må råde
for at du skal finne nåde:
Du må være stueren.
Du må være suveren.